Het project is inmiddels afgerond. Er is een grote volière gebouwd voor de watervogels met een groot waterbassin. Het dak is voorzien van zonnepanelen zodat we ook een steentje bijdragen aan duurzaamheid. De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt door donaties van onderstaande fondsen

Nu kunnen we ook de watervogels in een groter verblijf de beste revalidatiemogelijkheid geven zodat ze weer een gezonde start in de natuur krijgen.

Eindverslag project Watersnip 12 november 2022

Iedereen bedankt die dit mede mogelijk heeft gemaakt.