Plan WATERSNIP

Plan Watersnip 2022

Nadat we het plan oehoe in 2020 afgesloten hebben zijn we begonnen met een nieuw plan. Er wordt een grote volière gebouwd voor de watervogels met een groot waterbassin. Door bij diverse fondsen een bijdrage aan te vragen hebben we het geld bijeen gekregen om dit te realiseren. Nu kunnen we ook de watervogels in een groter verblijf de beste revalidatiemogelijkheid geven zodat ze weer een gezonde start in de natuur krijgen. Inmiddels is het waterbassin gerealiseerd en zijn we aan het wachten op de bouw van de volière. Hopelijk is in juni plan watersnip afgerond en kunnen we het vernieuwde Vogelasiel eindelijk openen.

 

Meer opvangruimte betekent meer mogelijkheden

Nieuw bouw

2019: De nieuwe bouw kan er voor zorgen dat de stichting meer dieren kan opvangen. De huidige situatie is te klein en het aanbieden van vogels en zoogdieren wordt steeds meer. Er is dus een duidelijke behoefte aan opvang voor deze dieren in de regio.

2015: De subsidie van provincie Noord-Brabant zal worden besteed voor de bouw van nieuwe volières / hokken. Maar er is meer nodig, denk aan de nutsvoorzieningen zoals hekwerk, bestrating etc. Hiervoor zal uw hulp en dat van andere hard nodig zijn. Fondsen werven is hiervan een belangrijk onderdeel, het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers zullen zich hard maken om plan OEHOE tot een succes te maken.