Plan OEHOE

Plan OEHOE is voltooid in 2020

2019: Uitbreiding van Stichting Vogelasiel Someren e.o. kan na de uitspraak op woensdag 20 maart 2019 van de Raad van State beginnen. Alle bezwaren over de wijziging in het bestemmingsplan zijn ongegrond verklaard. Deze wijziging is essentieel voor het voortbestaan van het Vogelasiel, om te mogen blijven op de huidige locatie. Om de bouw te kunnen starten is een omgevingsvergunning nodig, deze is inmiddels aangevraagd en goedgekeurd.

Om dit grote project te kunnen starten moeten er bomen gekapt worden, waar de kapvergunning voor verleend is. Ter compensatie wordt er een nieuw bos aangeplant met  de 13000 euro die met behulp van een succesvolle crowdfunding bijeen is gebracht.

Door de openstaande subsidie van provincie Noord-Brabant en het geld van goedwillende fondsen, kunnen we aan de slag met plan OEHOE. Door de enorme vertraging die is ontstaan door het aanvragen van alle vergunningen, zijn de kosten hoger opgelopen. Dit is niet alleen vervelend voor de vrijwilligers maar ook zeker voor de geldverstrekkers. Iedere bijdrage is welkom en ook u kunt ons hierbij helpen.

Meer opvangruimte betekent meer mogelijkheden

Nieuw bouw

2019: De nieuwe bouw kan er voor zorgen dat de stichting meer dieren kan opvangen. De huidige situatie is te klein en het aanbieden van vogels en zoogdieren wordt steeds meer. Er is dus een duidelijke behoefte aan opvang voor deze dieren in de regio.

2015: De subsidie van provincie Noord-Brabant zal worden besteed voor de bouw van nieuwe volières / hokken. Maar er is meer nodig, denk aan de nutsvoorzieningen zoals hekwerk, bestrating etc. Hiervoor zal uw hulp en dat van andere hard nodig zijn. Fondsen werven is hiervan een belangrijk onderdeel, het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers zullen zich hard maken om plan OEHOE tot een succes te maken.