Plan OEHOE

Plan OEHOE staat in het teken van de uitbreiding van Stichting Vogelasiel Someren e.o. Na een succesvolle crowdfunding in 2016 en met behulp van de openstaande subsidie van provincie Noord-Brabant, kunnen we aan de slag met plan OEHOE. Helaas verloopt de vergunning aanvraag trager dan verwacht en ligt het plan stil.

In december 2017 is de wijziging van het bestemmingsplan unaniem goedgekeurd door de Raad van de gemeente Someren. Op 23 februari 2018 liep de bezwaarprocedure af, helaas hebben twee pluimveehouders in de gemeente Someren (Twan en Jeroen Engelen van o.a. vermeerderingsbedrijf Engelen  en Peter Slegers uit Lierop) bezwaar gemaakt. Dit is een tegenslag voor de stichting en hiermee komt de subsidie van ruim 2 ton van de provincie Noord-Brabant in gevaar. Ook andere goedwillende fondsen, die geld beschikbaar hebben voor de stichting, zullen dit zien als een grote tegenslag.

Sinds januari 2018 mag de stichting op de huidige locatie ook zoogdieren opvangen en niet alleen vogels. Dit is belangrijk nieuws voor de regio en andere organisaties zoals de dierenambulances. Door de bezwaarmakers is de toekomst onzeker geworden, zij willen geen stichting die vogels en zoogdieren opvangen in de gemeente Someren.

 

Meer opvangruimte betekent meer mogelijkheden

Nieuw bouw

De nieuwe bouw kan er voor zorgen dat de stichting meer dieren kan opvangen. De huidige situatie is te klein en het aanbieden van vogels wordt steeds meer. Er is dus een duidelijke behoefte aan opvang voor deze dieren in de regio.

De subsidie van provincie Noord-Brabant zal worden besteed voor de bouw van nieuwe volières / hokken. Maar er is meer nodig, denk aan de nutsvoorzieningen zoals hekwerk, bestrating etc. Hiervoor zal uw hulp en dat van andere hard nodig zijn. Fondsen werven is hiervan een belangrijk onderdeel, het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers zullen zich hard maken om plan OEHOE tot een succes te maken.