Samenwerkingsverbanden

Het Vogelasiel is lid van verschillende samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat het Vogelasiel bekendheid krijgt en dat er meer geld gegenereerd wordt. Tevens kunnen alle aansluitende opvangcentra kennis en ervaringen uitwisselen met elkaar.

Samen staan we sterk

Fauna Opvang Brabant

F.O.B. Fauna Opvang Brabant

“De stichting Fauna Opvang Brabant heeft zich als doel gesteld de opvang en verzorging van niet-gedomesticeerde inheemse dieren, zoals vogels, vleermuizen, egels, reeën, over de gehele provincie Noord Brabant te coördineren en te structureren. Alle reeds bestaande opvangcentra zijn vertegenwoordigt in het bestuur.

De Stichting gaat uit van twee hoofdcentra, die qua inrichting de mogelijkheid bezitten om alle soorten inheemse dieren op te vangen. De centra werken samen maar blijven autonoom. De hoofdcentra zijn gevestigd in Zundert (VRC Zundert) en Someren (Vogelopvang Someren). Aan deze hoofdcentra zijn verbonden de centra met een specialistische opvang: Stichting Egelopvang Roosendaal en Stichting Vleermuisopvang Oss.

De samenwerking  tussen de organisaties is heel breed en betreft de opvang, verzorging, educatie en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.” 

BvVN Stichting Belangenbehartiging van Vogelopvangcentra Nederland

“De opvangcentra voor vogels in Nederland zijn allemaal op zichzelf staande centra, meestal in de vorm van een stichting. Van samenwerking tussen de verschillende centra was maar in beperkte sprake. De opvangcentra hebben wel eenzelfde doel en van concurrentie is geen sprake. Dus zou samenwerking voor de hand liggen. Dat is er echter tot voor kort, individuele contacten daargelaten, nooit van gekomen.

Omdat de opvangcentra, zowel bestuurlijk als werkinhoudelijk, vaak dezelfde problemen tegenkomen, ligt het voor de hand om de krachten te bundelen. Ook hier geldt: “twee weten meer dan één”. Naast allerlei praktische vraagstukken, die zich voordoen bij de opvang van vogels, is ook het draaiende houden van de centra in zakelijk en financieel opzicht vaak een probleem.”

BvVN